Príčiny problémov s erekciou

Jedna z príčin slabej erekcie je súčasná hektická doba, pracovný stres a snaha vyhovieť silným tlakom na pracovný výkon. Medzi časté príčiny nedostatočnej erekcie patrí:

Životný štýl

Depresia, stres a úzkosť

Stres a úzkosť stretávajú čas od času každého z nás. V malom množstve môže byť stres dokonca prospešný, napríklad ako motivácia k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. V ďalšom časovom období môže ale stres a úzkostné stavy nášmu cieľu a zdraviu uškodiť a zvyšovať pravdepodobnosť výskytu poruchy erekcie u mužov.

Nedostatok pohybu

Dodržiavaním zdravej životosprávy, pravidelným cvičením a zdravým jedlom si zvyšujeme šancu na dlhý, zdravý a sexuálne aktívny život. Pravidelným pohybom a zdravou výživou sa dá predísť obezite, jednej z príčin vzniku poruchy erekcie. Na udržanie zdravia a minimalizáciu rizika vzniku chronických ochorení sa odporúča, aby dospelý zdravý muž cvičil 30 minút aspoň 5x týždenne.

Nedostatok pohybu

Nadváha vystavuje človeka riziku rôznych zdravotných ťažkostí ako napríklad srdcové ochorenia a diabetes. Tieto choroby u človeka spätne zvyšujú pravdepodobnosť objavenia porúch erekcie. Výskumy dokazujú, že zníženie nadmernej hmotnosti môže pomôcť zlepšiť funkciu erekcie. Prvým krokom by mal byť výber vhodného cvičebného plánu a zmena životosprávy.

Civilizačné choroby

Cukrovka (diabetes)

Diabetes môže poškodiť nervy, erektilné tkanivo a malé cievy v penise. Poškodenie nervového tkaniva môže znamenať zníženie citlivosti penisu a pokles intenzity nervových vzruchov prichádzajúcich z mozgu (stav označovaný ako neuropatia). Preto je nástup erekcie a jej udržanie ťažšie. Poškodenie toporivého tkaniva zamedzuje vnútri uloženým svalovým vláknam náležité uvoľnenie, a tým obmedzuje prítok krvi do penisu počas erekcie. Poškodenie ciev je tiež príčinou, ktorá zamedzuje prítoku krvi do toporivého tkaniva.

Rakovina prostaty a hrubého čreva

Dva druhy rakoviny najčastejšie spájané s poruchami erekcie sú rakovina prostaty a rakovina dolnej časti hrubého čreva (konečníka). Hoci iné typy nádorov nemusia priamo spôsobiť erektilnú dysfunkciu, stres a úzkosť spojené s diagnózou rakoviny môžu niekedy zapríčiniť, že je ťažké udržať si sexuálny vzťah.

Rakovina prostaty  je jedným z najčastejších nádorových ochorení u mužov a jej frekvencia výskytu stúpa. Dôvody sú v zásade dva – muži dnes žijú dlhšie a rakovina prostaty je častejšia u starších mužov. Detekcia a diagnostika sa však zlepšili. Prostata produkuje tekutinu, ktorá je súčasťou spermií a je uložená pod močovým mechúrom. Stredom prostaty prebieha močová trubica vedúca z mechúra. Problémy s prostatou preto môžu spôsobovať príznaky, ako sú zvýšená frekvencia močenia a zosilnený pocit nutkania na záchod. Tieto príznaky vznikajú zvyčajne v dôsledku zväčšenia prostaty, ktoré nie je nádorového pôvodu.

Rakovina hrubého čreva  je v populácii častá. V prípade, že je diagnostikovaná skoro, výsledok liečby môže byť veľmi dobrý. Chirurgické odstránenie nádoru v dolnej časti hrubého čreva však môže poškodiť nervy zodpovedné za erekciu.

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je spoločný názov pre skupinu rizikových faktorov, ktoré u vás zvyšujú šancu na ochorenia srdca a ďalšie zdravotné problémy, akými sú diabetes a infarkt. K týmto rizikovým faktorom patrí:

Veľký obvod v páse
Vysoká hladina "zlých" tukov v krvi, nízka hladina "dobrých" tukov
Vysoký krvný tlak
Vysoká hladina cukru v krvi na prázdny žalúdok, ktorá môže signalizovať diabetes18

Štúdia ukázala, že 43% mužov s poruchami erekcie malo metabolický syndróm. Zmeny k zdravej životospráve sú v prvej línii liečby metabolického syndrómu. Zmena životosprávy zahŕňa zníženie telesnej hmotnosti, pravidelné cvičenie nasledované diétou zameranou na zdravé srdce a koniec s fajčením.

Kardiovaskulárne ochorenia (srdce a cievy)

Kardiovaskulárne ochorenia sú choroby srdca (kardiálne) alebo cievne (vaskulárne). Avšak, ak lekári hovoria kardiovaskulárnych ochoreniach (KVO), väčšinou tým myslia ochorenie tepien spôsobené ukladaním tukov v stenách týchto ciev. Tieto tukové pláty alebo "kôrnatenie" tepien sú niekedy označované ako "ateroskleróza". Ateroskleróza môže viesť k zúženiu tepien, ktoré potom zamedzí dostatočnému prísunu krvi do telových tkanív a orgánov.

Pretože v penise sa nachádzajú jedny z najmenších tepien v tele, môže sa stať jedným z prvých orgánov postihnutých KVO alebo aterosklerózou. Tieto drobné cievy sa upchávajú a výsledkom je zníženie prítoku krvi do penisu, pričom dosiahnutie a udržanie erekcie sa stáva ťažším. U muža sa objavuje porucha erekcie. Za určitých podmienok, ktorými sú ochorenia ako diabetes, vysoký krvný tlak či vysoká hladina cholesterolu, sa pravdepodobnosť vývoja KVO zvyšuje. Ďalšie rizikové faktory predstavuje rodinný výskyt KVO a vysoký vek. Faktory v životospráve ako fajčenie, nezdravá výživa, nadmerný príjem alkoholu a nedostatok pohybu môžu tiež zvyšovať riziko vývoja KVO.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Hypertenzia alebo ak vysoký krvný tlak je jedným z niekoľkých rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k ateroskleróze (tukovým platom v stenách tepien) a kôrnatenie tepien. Keď dôjde k zúženiu a skôrnateniu drobných ciev v penise, ich uvoľnenie a naplnenie krvou počas procesu erekcie sa stane zložitejším. Výsledkom je objavenie sa problémov s erekciou.

Hypertenzia je častejšia u mužov s cukrovkou, pri výskyte hypertenzie v rodine a u ľudí s nadváhou. Hypertenzia môže byť liečená liekmi znižujúcimi krvný tlak a / alebo úpravou životosprávy (napr. znížením hmotnosti, obmedzením príjmu soli v strave). Niektoré lieky používané na liečbu hypertenzie však môžu spôsobovať problémy s erekciou.

Nervové ochorenia

Nervový systém sa šíri celým telom a skladá sa z dvoch hlavných podsystémov:

"Somatický" systém je tvorený sieťou nervov, ktoré vedú k našim svalom a ktoré tiež prijímajú informácie o vnemoch ako dotyk, sluch, zrak alebo čuch. Toto je časť nervového systému, ktorú máme z veľkej časti pod kontrolou, napríklad môžeme rozkázať svalom hýbať sa. Druhým podsystémom je "autonómny" nervový systém. Tu patria nervy, ktoré sa podieľajú na regulácii telesnej teploty, pulzu, krvného tlaku, trávenie atď., a väčšinou tak robia automaticky, bez potreby vedomých rozhodnutí. Mechanizmus erekcie zahŕňa obe časti nervového systému. Napríklad, somatický systém sa podieľa na dotykoch a vnemoch počas pohlavného styku, zatiaľ čo autonómny systém kontroluje reflexy, ktoré otvárajú krvné cievy vnútri penisu. Preto akákoľvek choroba alebo poranenie, ktoré ovplyvňuje nervový systém, môže viesť k poruchám erekcie.

Roztrúsená skleróza (RS) je ochorenie u ktorého problémy vznikajú pre "izoláciu", ktorá oddeľuje jednotlivé nervové vlákna vo vnútri mozgu a miechy. Rýchlosť, s ktorou sa RS vyvíja, a rozsah jej dôsledkov môžu u chorých značne kolísať. Niektorí ľudia môžu byť značne poznačení už po pár rokoch, zatiaľ čo iní ľudia s RS majú minimálne prejavy, ktoré nepostupujú alebo sa vyvíjajú minimálne po celé desaťročia. Všeobecne je nemožné vopred predpovedať, ako sa u ktorého človeka bude RS vyvíjať v dlhom časovom horizonte.

RS môže postihovať ktorúkoľvek časť nervového systému. Jeden z možných dôsledkov pre mužov sú problémy s erekciou. Ako muži, tak aj ženy s RS, môžu trpieť sťaženým dosiahnutím orgazmu. Nedá sa presne povedať, koľko mužov s RS má tiež problémy s erekciou, pretože v tejto oblasti bolo zatiaľ vykonaných len niekoľko vedeckých štúdií. Až 70-80% mužov s RS môže trpieť aj na problémy s erekciou.

Poranenie miechy, podobne ako RS, môže byť neuveriteľne variabilné vo svojich dôsledkoch. S poruchami erekcie sa častejšie stretávajú muži, ktorí utrpeli poranenia dolnej časti chrbtice. Až 75% mužov s poranením miechy nie je schopných dosiahnuť erekciu dostatočnú na penetráciu.

Medzi ďalšie poruchy patrí Parkinsonova choroba, mozgová mŕtvica, epilepsia a Alzheimerova choroba, ktoré sú príkladmi ďalších neurologických ochorení, vedúcim k problémom s erekciou.

Produkty

erectan
  • Erectan 400mg
  • Erectan intim gel

10x prečo Erectan

  • 1. Ako Erectan funguje?
  • 2. Ako často môžem užívať?
  • 3. Má nežiaduce účinky?

Časté otázky

  • 1. Certifikovaná výroba
  • 2. Maximálna bezpečnosť
  • 3. Diskrétne balenie

E-shop

erectan